İsg Yangıncı Personel Ve Görevleri
– Çalışma alanında tehlike doğuracak malzeme ve işleyişi takip edip raporlama,
– Yangın anında ilk müdahale ekibi olarak yangına müdahale etmek,
– Yangın anında gerektiğinde itfaiye birliğine yardım etmek,
– Yangın anında güvenliği sağlayıp koordine etmek,
– İş kazası durumunda ilk yardım ekiplerine kaza anında haber ve olayı raporlamak,
– İş kazası halinde yaralının revir veya ambulans naklini sağlamak,
– Tersane çevresindeki tehlikeli alanları belirleyip raporlamak ve şerit çekilip kapatılmasını sağlamak,
– Yapılan İsg alanında işleri aylık üst makama raporlamak ve bilgi vermek,
– Sağlık çalışanları ile ortak bir görsel tatbikat düzenlemek.