İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Ne İş Yapar?

Hangi sektör olduğu fark etmeksizin hemen hemen birçok işletme iş sağlığı ve iş güvenliği görevlisi çalıştırmakla yükümlüdür. İş yeri az tehlikeli sınıfta yer alsa da tehlikesi çok olsa da devlet tarafından zorunlu kılınan bir takım kriterleri yerine getirmek zorundadır. Bu kriterlerin başında da en az bir adet olmak üzere görevli çalıştırmak gelmektedir. Buna göre iş sağlığı ve iş güvenliği ne iş yapar? Sorusu sorulduğunda verilecek cevap aslında oldukça basit olmakla birlikte, görevlinin yetki ve sorumluluklarını belirtmekte fayda bulunmaktadır.

İsg Teknikeri Görevleri

Görev alınan iş yerinde ortamın, ekipmanların ve uygulamaların mevzuatta olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğine uygunluğunu denetlemek,
İş yerinde oluşabilecek olası tehlikelerin tespiti,
Zehirleyici niteliklerde bulunan malzeme örnekleri üzerine numune elde etmek,
Çalışanların, iş yerinde tehlike oluşturacak çalışma koşullarına karşı korunmalarını sağlamak,
İş kazalarının sebeplerini bulmak ve geleceğe dair önlemler oluşturmak,
Gürültülü ortamlar için gürültü anketleri hazırlamak, çalışma ortamının havalandırma ve çalışma koşullarını sağlık kurallarına uygun programlama ile sürdürülebilirliğini sağlamak,
İşitme koruması ve solunum cihazları gibi güvenlik ekipmanlarının çalışanlara sunulmasını sağlamak,
Acil durumlarda yapılması gerekli hususlar hakkında bilgi vermek,
Bir işçinin tehlike veya potansiyel zararın var olduğu gerekçesiyle çalışmayı reddettiği durumları değerlendirmek,
Tehlike arz eden koşullar ve malzemeler için kontrol mekanizması geliştirerek iyileştirici bir sistem kurarak mühendis ve doktorlarla koordineli çalışma, işlerini iş sağlığı ve güvenliği yapar.
İş güvenliği incelemelerini raporlamak,
İş yeri güvenliği konusunda işverenleri ve çalışanları eğitmek
Laboratuvar sonuçları, personel bilgisi, kat planları ve yangın denetimleri ile ilgili kayıtları gözden geçirmek,
Yangın veya patlama durumunda doğrudan kurtarma ve yangınla mücadele operasyonlarına yardımcı olmak,
Güvenlik ekipmanının satın alınmasına ilişkin şartnameleri gözden geçirmek,
Siparişi verilen güvenlik ekipmanının sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olmasını sağlamak.