İsg Hizmeti İçin Bizi Tercih Ediniz

İş Güvenliği Nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “iş güvenliği” denir.

İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir.
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır.

İSG HİZMETİ NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.

İsg Teknikeri ve Yangıncı Personel Ve Görevleri
– Çalışma alanında tehlike doğuracak malzeme ve işleyişi takip edip raporlama,
– Yangın anında ilk müdahale ekibi olarak yangına müdahale etmek,
– Yangın anında gerektiğinde itfaiye birliğine yardım etmek,
– Yangın anında güvenliği sağlayıp koordine etmek,
– İş kazası durumunda ilk yardım ekiplerine kaza anında haber ve olayı raporlamak,
– İş kazası halinde yaralının revir veya ambulans naklini sağlamak,
– Tersane çevresindeki tehlikeli alanları belirleyip raporlamak ve şerit çekilip kapatılmasını sağlamak,
– Yapılan İsg alanında işleri aylık üst makama raporlamak ve bilgi vermek,
– Sağlık çalışanları ile ortak bir görsel tatbikat düzenlemek.