Ölçme ve cihaz ilkeleri,
Temel ve türetilmiş birimler,
Önemli elektriksel birim standartları,
Ölçme ve kalibrasyonun standartlardaki yeri,
Hataların gruplandırılması.